Υποστηρικτές

Χορηγοί επικοινωνίας

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αμέτρητες εφαρμογές για το iPhone, για τα smart phones και για τους υπολογιστές tablet.
Είναι γνωστό επίσης ότι το ETS αποτελεί το εργαλείο προγραμματισμού του πρωτοκόλλου ΚΝΧ, της πιο γνωστής τεχνολογίας κτιριακού αυτοματισμού και ενοποίησης διαφορετικών κτιριακών συστημάτων σε διεθνή κλίμακα.
Το ETS αποτελεί ολοκληρωμένη επιλογή για το χρήστη που επιθυμεί να προγραμματίσει και να θέσει σε λειτουργία ένα έργο ΚΝΧ. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου οι χρήστες μπορεί να επιθυμούν κάποια επιπρόσθετη λειτουργικότητα κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας KNX.
Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αυτή, η ΚΝΧ Association έδωσε τη δυνατότητα επέκτασης των δυνατοτήτων του ETS μέσω των εφαρμογών ETS (ETS Apps) οι οποίες αποτελούν στην ουσία επεκτάσεις του.
Έτσι το ETS παραμένει ανοιχτό για μελλοντικές επεκτάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών του καθώς και τις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις