Πρόγραμμα και Παρουσιάσεις του ΚΝΧ City Workshop 2013

  • Έξυπνο Δομικό Σύστημα: Flexible Home, Βίλλυ Αττάρτ, Glassart
  • Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Αντικειμένων για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Άνεση σε Έξυπνα Κτήρια , Σωτήρης Νικολετσέας, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΙΤΥΕ
  • Νούμερα και Αριθμοί της Τεχνολογίας KNX, Βασίλης Λούρδας, KNX Association
  • Το Όραμα μίας Πόλης ΚΝΧ , Βαγγέλης Βασιλόπουλος, SIEMENS
  • Βόλτα σε μία Πόλη ΚΝΧ , Γιώργος Λάζος, KNX Hellas Association
  • Ενεργειακή Διαχείριση Ψύξης-Θέρμανσης-Ζνχ με ΚΝΧ, Νεκτάριος Βρυώνης, ΑΒΒ
  • Ολοκληρωμένος Έλεγχος Κτιρίου με ΚΝΧ , Νίκος Γκλιάτης, GDS
  • Αισθητική και Άνεση με ΚΝΧ , Σοφία Γκαλαΐτση, Schneider Electric
  • Ανοιχτή Συζήτηση